Udforsk. Skab. Lær.

Programmet Dremel Dreams integrerer 3D-printning i undervisningen ved hjælp af undervisningsplaner og ressourcer, der er designet til at støtte lærere og elever i den praktiske udforskning af videnskab, teknologi, teknik og matematik i klassen. Dremel Dreams udfordrer og inspirerer elever og lærere til at…

  • Designe materialer.
  • Researche nye ideer.
  • Engagere sig i pensum.
  • Aktivere fantasien.
  • Motivere hinanden.
  • Skabe en bedre fremtid.

Se, hvordan skoleklasser i hele USA bruger 3D-printning til at fremme undervisningen i naturvidenskabelige fag, samtidig med at livskvaliteten forbedres.

Case fra Lakeview Technology Academy>
Case fra Hardin-Jefferson>
Case fra Austin Tinkering School>

LÆRING VIA PRAKTISK ERFARING I DET 21. ÅRHUNDREDE

3D-printning understøtter indlæring i det 21. århundrede og vokser som en grundlæggende teknologi til anvendelse i naturvidenskabelige fag. I kombination med andre virtuelle ressourcer bruges den af nutidens elever i forberedelserne til morgendagens arbejdsmarked via nye måder at tænke og løse problemer på.

EN FORANDRING AF DEN MÅDE, ELEVERNE LÆRER PÅ

TRADITIONEL

NY 3D-UNDERVISNINGSMETODE

UNDERVISNINGSPLANER TIL 3D-PRINTNING

Dremels undervisningsplaner for 3D-printning er skrevet af lærere og eksperter på området og er tilpasset de væsentligste uddannelsesstandarder. Disse vejledninger kan bruges af lærere til at integrere 3D-printning i undervisningen umiddelbart.

Alle de specialudviklede undervisningsplaner og de tilhørende 3D-modelsæt ligger på printerens SD-kort og kan gemmes på og printes fra enhver computer.

Se denne video for at lære, hvordan du kan integrere disse sæt i klasseundervisningen og forbedre den praktiske indlæring og opmuntre til problemløsning.

VIDENSKAB MM.

Videnskab behøver ikke længere være lig med diagrammer og kurver, men kan være fysiske modeller af komplekse og modificerbare begreber.

3D-teknologi kan bruges til at bygge modeller af og prototyper på mekaniske, arkitektoniske og kunstneriske design, som fremmer den praktiske forståelse.

Fra forbrændingsmotorer til droner. Eleverne kan designe og udvikle og ved at prøve sig frem og lære af deres fejl.

Matematik kan nu blive et interaktivt fag, hvor eleverne kan integrere læringsstile og forbedre deres problemløsningskompetencer.

Geografi, billedkunst, design... Alle fag kan tilpasses, så eleverne udfordres til at tænke på ny og mere kritisk måde.

"Ved at integrere Dremel 3D Idea Builder i vores K-12-pensum har vi øget elevernes engagement og kreativitet og hjulpet dem til at få en bedre indsigt i vigtige begreber i faget, som ellers kan gå tabt under tavleundervisningen."

Mark Simmons, teknisk leder, Sabine Pass ISD